Privacy statement

Hoe KNSBvaardigheidspaspoort.nl omgaat met uw gegevens

KNSBvaardigheidspaspoort.nl is een uitgave van de KNSB (Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond). De KNSB doet er alles aan om de privacy van de bezoekers van KNSBvaardigheidspaspoort.nl te waarborgen. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe het verzamelen en gebruiken van gegevens bij de online uitgave van KNSB in zijn werk gaat. De verklaring is niet van toepassing op andere online of offline websites waarop de KNSB en/of KNSBvaardigheidspaspoort.nl wel vermeld wordt maar geen rechtstreekse invloed kan uitoefenen op de inhoud. Door de online uitgave van de KNSB te bezoeken gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van gegevens zoals dat in deze privacyverklaring is beschreven.

Uw persoonlijke gegevens verzamelen

Als we persoonlijke gegevens van u nodig hebben of toestemming nodig hebben om contact met u op te nemen om een dienst te verlenen, toegang te verlenen tot een evenement of informatie te verzenden waarom u gevraagd hebt, zoals inschrijven voor een evenement of wedstrijd, het aanvragen van nieuwsbrieven per e-mail vragen wij u om deze gegevens. We kunnen onder meer de volgende persoonlijke gegevens verzamelen: uw naam, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw woonadres.

Er kunnen bepaalde gegevens over uw bezoek aan KNSBvaardigheidspaspoort.nl worden verzameld, zoals de naam van de internetprovider en het IP-adres (Internet Protocol) dat u gebruikt voor toegang tot internet, de datum en tijd waarop u KNSBvaardigheidspaspoort.nl bezoekt, de pagina's van de site die u bezoekt en het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks met onze site bent verbonden. Deze gegevens worden gebruikt om de site te verbeteren, trends te analyseren en de sites te beheren.

Het gebruik van uw persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens die op KNSBvaardigheidspaspoort.nl worden verzameld, worden gebruikt om KNSBvaardigheidspaspoort.nl te beheren, u te voorzien van informatie en de dienst(en) te verlenen of om de transactie(s) uit te voeren waarom u hebt gevraagd.

Ter ondersteuning van deze toepassingen kan de KNSB/KNSBvaardigheidspaspoort.nl persoonlijke gegevens gebruiken om u effectievere informatie te bieden, om de site te verbeteren en het gebruik van de site te vereenvoudigen doordat u niet meer herhaaldelijk dezelfde gegevens hoeft in te typen of door de site aan te passen aan uw voorkeuren of interesses. De informatie die door de site wordt verzameld, kan worden gecombineerd met gegevens die door andere diensten van de KNSB/KNSBvaardigheidspaspoort.nl zijn verzameld, zodat uw interactie met de KNSB/KNSBvaardigheidspaspoort.nlzo consistent mogelijk wordt.

Gegevens over bezoeken aan KNSBvaardigheidspaspoort.nl worden samengevoegd met anonieme demografische gegevens voor onderzoeksdoelstellingen. Daarnaast kan deze informatie globaal worden gebruikt om meer relevante inhoud te kunnen bieden..

Af en toe engageert de KNSB/KNSBvaardigheidspaspoort.nl andere bedrijven/derden om namens de KNSB beperkte services te verlenen, zoals website-beheer, het versturen en afleveren van informatie en het beantwoorden van vragen. We verstrekken die bedrijven alleen de persoonlijke gegevens die ze nodig hebben om de betreffende dienst te verlenen. Ze zijn verplicht – is contractueel vastgelegd – de gegevens vertrouwelijk te houden en mogen die gegevens voor geen enkel ander doel gebruiken.

In bepaalde gevallen zal de KNSB derden voorzien van uw persoonlijke gegevens indien de wet dit vereist of als de KNSB in goed vertrouwen gelooft dat dit nodig is om: (a) te voldoen aan wettelijke verordeningen of juridische processen met betrekking tot de KNSB of de website; (b) de rechten en eigendommen van de KNSB en verwante websites te beschermen; (c) te kunnen reageren in dringende omstandigheden met betrekking tot de veiligheid van de KNSB en de persoonlijke veiligheid van haar werknemers, tussenpersonen en overige personen.

Persoonlijke gegevens die zijn verzameld, kunnen worden opgeslagen en verwerkt in Nederland of elk ander land binnen en buiten de Europese Unie. Door KNSBvaardigheidspaspoort.nl te bezoeken gaat u akkoord met gegevensoverdracht buiten uw land van herkomst en/of buiten de Europese Unie.

Beheer van uw persoonlijke gegevens

Tenzij anders wordt vermeld in deze verklaring, worden persoonlijke gegevens die u  verstrekt niet zonder uw toestemming gedeeld buiten de KNSB en de separate ondernemingen en afdelingen van de KNSB. Zoals in het volgende gedeelte wordt beschreven, kunt u toegang tot uw persoonlijke gegevens krijgen en kunt u kiezen hoe er contact met u wordt opgenomen.

De KNSB kan u, indien de noodzaak daartoe bestaat, e-mailberichten toesturen waarin u op de hoogte wordt gehouden van technische diensten of beveiligingskwesties met betrekking tot schaatsen.nl, of waarin u wordt gevraagd te bevestigen dat u informatie of een contactmoment hebt aangevraagd. Bij sommige diensten die door schaatsen.nl worden aangeboden, vormt contact met de bezoeker een wezenlijk onderdeel van de dienst. Aangezien dit soort berichten een wezenlijk onderdeel vormt van de dienst(en) die u hebt gekozen, kunt u zich hier niet voor uitschrijven.

Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

De KNSB doet er alles aan om de beveiliging van uw persoonlijke gegevens te waarborgen. Om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot uw gegevens hebben en deze niet onrechtmatig worden gebruikt of openbaar worden gemaakt, maakt KNSBvaardigheidspaspoort.nl gebruik van verschillende beveiligingstechnieken en -procedures. Zo worden bijvoorbeeld de door u verstrekte persoonlijke gegevens opgeslagen op servers met beperkte toegang. Deze servers bevinden zich in beveiligde gebouwen. Gevoelige persoonlijke informatie wordt bij het verzenden via internet bovendien beveiligd door middel van codering, zoals het SSL-protocol (Secure Socket Layer).

In overeenstemming met de wet bescherming persoonsgegevens worden uw persoonlijke gegevens niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt, zoals in dit statement vermeld.